Spør flere!

(Sp)
Emilie Enger Mehl
Hedmark

Har svart ja!

Har svart nei!

(Frp)
Silje Hjemdal
Hordaland

Har svart ja!

Har svart nei!

(V)
Rebekka Borsch
Buskerud

Har svart ja!

Har svart nei!

(H)
Anders Werp
Buskerud

Har svart ja!

Har svart nei!