Spør flere!

(V)
Tom Hedalen
Buskerud

Har svart ja!

Har svart nei!

(Sp)
Torgeir Johnsen
Troms

Har svart ja!

Har svart nei!

(V)
Mona Jørgensen
Troms

Har svart ja!

Har svart nei!