Spør flere!

(Frp)
Dagfinn Olsen
Nordland

Har svart ja!

Har svart nei!

(Frp)
Johan Aas
Hedmark

Har svart ja!

Har svart nei!

(Sp)
Aasa Gjestvang
Hedmark

Har svart ja!

Har svart nei!

(Frp)
Ida Gårseth Hov
Troms

Har svart ja!

Har svart nei!